uczestnicy sejmiku pozują do grupowego zdjęcia

PAJDOKRACJA, czyli rządy dzieci w szprotawskim ratuszu

W tym roku jednym z głównych priorytetów realizowanych w naszej szkole w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego jest zadanie dotyczące tworzenia warunków do bycia szczęśliwym. Stąd hasłem przewodnim tegorocznego XI Sejmiku Dziecięcego uczyniliśmy słowa: „Każde dziecko chce być szczęśliwe”. Po raz kolejny poprosiliśmy o zabranie głosu najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Do obrad w szprotawskim ratuszu zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich szkół podstawowych oraz dzieci z miejskich przedszkoli. Otwarta debata i dyskusje w podgrupach dotyczyły bardzo ważnych tematów – jak zapewnić szczęśliwe dzieciństwo każdego ucznia i przedszkolaka, jak wzmacniać relacje rówieśnicze i pozytywne myślenie oraz jak dbać o atmosferę sprzyjającą poczuciu szczęścia. Pojawiło się wiele ciekawych pomysłów i propozycji zmian, które można wprowadzić przede wszystkim w szkołach i przedszkolach po to, aby zaspokoić potrzeby każdego dziecka do bycia szczęśliwym. Obradom XI Sejmiku Dziecięcego przysłuchiwali się dorośli mieszkańcy, zaproszeni goście: Burmistrz Szprotawy Pan Mirosław Gąsik, wiceburmistrz Pani Dorota Grzeszczak, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Dudek, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, a także gość specjalny - Król Maciuś Pierwszy ze swoją świtą. Wszyscy jednogłośnie zgodzili się zostać AMBASADORAMI SZCZĘŚCIA w swoich placówkach i wdrażać w życie pomysły wypracowane w grupach. Była to nie tylko niezwykle ważna lekcja samorządności i obywatelskiej postawy najmłodszych mieszkańców gminy, ale również dowód na to, że każdy pragnie szczęścia i sam tym szczęściem może dzielić się z innymi.

Facebook

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie

ul. Kopernika 22

67-300 Szprotawa

e-mail: szkola@sp1szprotawa.pl

tel: 68 376 24 02

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Nasz kanał YouTube

nasz kanał YouTube

 

profil szkoły na facebook