Joomla ikona

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) informuję, że:

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie, z siedzibą przy ul. Kopernika 22, 67-300 Szprotawa.
  2. Kontakt z inspektorem danych, możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listowny na adres Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie ul. Plac Kościelny 2, 67-300 Szprotawa lub telefoniczny: 68 413 57 99 wew. 6.
  3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych szkoły - celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej związanych z rekrutacją.
  4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  5. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO.
  9. Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie podlegają profilowaniu.
  10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizowania obowiązku szkolnego i przetwarzania danych osobowych.

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie

ul. Kopernika 22

67-300 Szprotawa

e-mail: szkola@sp1szprotawa.pl

tel: 68 376 24 02

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Nasz kanał YouTube

nasz kanał YouTube

 

profil szkoły na facebook