Przyjaciel szkoły

Przyjacielem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie może zostać osoba fizyczna, instytucja, firma lub organizacja szczególnie zasłużona dla szkoły.

Tytuł „Przyjaciel Szkoły” przyznaje się za:

  • bezinteresowne prace na rzecz szkoły i pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczych lub wychowawczych,
  • wspomaganie finansowe lub rzeczowe na rzecz placówki oraz jej uczniów,
  • publiczne wspieranie i popularyzowanie działań szkoły, wpływające na pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym,
  • podejmowanie inicjatyw mających na celu podnoszenie jakości bazy dydaktycznej,
  • inne szczególne działania.

Honorowy Tytuł

„Przyjaciela Szkoły”

otrzymali:

 

wojciechowski

Pan Wiesław Wojciechowski


 Chilmanowicz

Pan Tomasz Chilmanowicz


 szczepanik

Pamiątkowy dyplom otrzymuje dyrektor

szprotawskiego oddziału PKO Banku Polskiego

Pan Czesław Szczepanik.


 chelski

Pamiątkowy dyplom otrzymuje 

nadleśniczy Pan Dariusz Chełski.


 Wojcik

Pani Dorota Wójcik - Rościszewska


 Grabowski

Pan Krystian Grabowski


 Sikorski1

Pan Piotr Sikorski


 

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie

ul. Kopernika 22

67-300 Szprotawa

e-mail: szkola@sp1szprotawa.pl

tel: 68 376 24 02

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Nasz kanał YouTube

nasz kanał YouTube

 

profil szkoły na facebook