GRANTY PPGR   

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ 

Gmina Szprotawa wzywa rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego uczenia, który otrzymał  sprzęt komputerowy (wraz z oprogramowaniem i akcesoriami) w ramach projektu grantowego – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  do złożenia oświadczeń o prawidłowym wykorzystaniu sprzętu w terminie od 01 do 29 lipca 2024 r. 

Oświadczenia należy dostarczać w formie papierowej do siedziby Urzędu Miejskiego w Szprotawie:

* osobiście do Biura Obsługi Klienta (parter) w godzinach pracy Urzędu, 

* przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowego wypełnienia oświadczenia można kontaktować się telefonicznie pod numerem 795-557-044 bądź osobiście w siedzibie tut. Urzędu -  biurze  Nr 19 B ( II piętro) – pani Grażyna Boczniewicz. 

Oświadczenia - wzory

Granty PPGR

 

 

Informacje teleadresowe

Adres szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie

ul. Kopernika 22

67-300 Szprotawa

e-mail: szkola@sp1szprotawa.pl

tel: 68 376 24 02

 

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Nasz kanał YouTube

nasz kanał YouTube

 

profil szkoły na facebook