11 szprotawa herb

Wsparcie pedagogiczno-psychologiczne

psycholog

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGICZNE UCZENNIC/UCZNIÓW

 

W szkole

 1. Bieżące działania po powrocie do szkoły ukierunkowane na odbudowanie relacji rówieśniczych:

- zajęcia reintegracyjne w zespołach klasowych,

- uczniowie IV-VIII- „Strefa pozytywnego myślenia”,

- uczniowie kl. I – III – „Wypożyczalnia Radości”,

- ankieta diagnostyczna – samopoczucia po powrocie do szkoły- 2 czerwca (godzina wychowawcza),

- warsztaty wsparcia – na wniosek wychowawcy,

-  monitorowanie zachowań i relacji rówieśniczych - wspieranie uczniów w sytuacjach trudnych.

 1. Dyżury specjalistów dla uczniów :

- pedagog - PONIEDZIAŁEK – 14.30-15.30

- psycholog – WTOREK – 14.00 – 15.00

- konsultacje z rodzicami –  ( po ustaleniu terminu przez e-dziennik )

  psycholog i pedagog – PIĄTEK – 15.30 – 16.30

- konsultacje z nauczycielami – na bieżąco (kontakt przez e-dziennik, lub inny, ustalony z wychowawcami).

- pilne sprawy – kontakt 68 3762402

 

Poza szkołą

 Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Szprotawie .. 

W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji 

wspieramy dzieci, młodzież, rodziców oraz pracowników szkół i przedszkoli.

Z pracownikami Poradni  można kontaktować się telefonicznie
pod nr tel. Poradni: 68 3762249  lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proponowane działania Poradni:

 1. DLA RODZICÓW:  Poradnictwo telefoniczne oraz poprzez e-mail dotyczące:
 •  prowadzenia rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie swoje i innych
 • trudności edukacyjnych,
 • trudności wychowawczych,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem,
 •  wspomagania dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu –harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwa w sieci,
 •  inne w zależności od potrzeb rodziców.

 Wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady dotyczące  zgłaszanego problemu.

 • Konsultacje psychologiczne.
 • Konsultacje logopedyczne.
 • Konsultacje pedagogiczne.
 • Konsultacje dla rodziców dzieci z autyzmem w tym zespołem Aspergera.
 • Wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania,
  opinii WWRD niewymagających przeprowadzenia pełnej diagnozy w Poradni – po konsultacji telefonicznej z pracownikiem merytorycznym Poradni.

2. DLA NAUCZYCIELI: Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • prowadzenia rozmowy z rodzicem dotyczącej obecnej sytuacji oraz konieczności pozostania w domu i dbania o zdrowie całej rodziny,
 • redukowania poziomu lęku u uczniów i ich rodziców,
 • organizacji pracy ucznia w trakcie nauki zdalnej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych podczas edukacji zdalnej,
 • trudności emocjonalno-motywacyjnych uczniów, z uwzględnieniem radzenia sobie z samodzielną nauką w domu i ocenianiem,
 • trudności emocjonalno-społecznych uczniów wynikających z obecnej sytuacji i izolacji społecznej,
 • inne w zależności od potrzeb nauczycieli:
 • Konsultacje dotyczące opinii i orzeczeń.
 • Konsultacje dotyczące prowadzonych działań na terenie szkół i przedszkoli,
 • Konsultacje wszystkich pozostałych problemów zgłoszonych przez wychowawców,
  nauczycieli, pedagogów.

3. DLA UCZNIÓW: Poradnictwo telefoniczne i poprzez e-mail dotyczące:

 • dbania o zdrowie psychiczne,
 • planowania i organizacji samodzielnej nauki w domu oraz terminowości wykonywania zadań w systemie zdalnym,
 • radzenia sobie z sytuacją ekspozycji społecznej podczas zajęć on-line,
 • trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • uświadamiania cyberzagrożeń i sposobów reagowania na nie,
 • zaspakajania potrzeby własnej przestrzeni,
 • radzenia sobie z izolacją społeczną i zaspokojenia potrzeby kontaktów rówieśniczych,
 • inne w zależności od potrzeb uczniów:

Terapia – komunikacja: on-line, e-mail, telefoniczna, Messenger:

 • logopedyczna,
 • psychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 

Burmistrz Szprotawy zaprasza na bezpłatne

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

            W trosce o dobro wszystkich mieszkańców Gminy Burmistrz Szprotawy zaprasza na bezpłatną pomoc psychiatry i psychologa w czasie epidemii koronawirusa.

            Ostatnie kilka miesięcy jest dla wszystkich Polaków bardzo trudnym okresem. Skutki światowej pandemii odczuwają różne grupy wiekowe zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Izolacja społeczna, brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, różne zakazy i obostrzenia spowodowały, że społeczeństwo dotychczas w miarę przewidywalne, znacząco się zmienia. Wiele osób doświadcza negatywnych emocji strachu przed zachorowaniem, niepewności związanej z nadejściem kolejnej fali epidemii, niepokoju o przyszłość co skutkuje obniżeniem nastroju, a w efekcie może doprowadzić do powstania depresji.

Osoby, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, źle znoszą ograniczenia lub odosobnienie, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów zgodnie z poniższym harmonogramem dyżurów:

1. Dzieci i młodzież - mgr Karolina Dziadkiewicz - psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny

 • co drugi wtorek, tj. 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, w godz. 11.00 -13.00
 • co drugi czwartek, tj. 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, w godz. 17.00 - 19.00.

Dyżury pełnione będą w Szprotawie przy ul. Plac Kościelny 2, pok. nr 009 (budynek Klasztoru Magdalenek).

2. Osoby dorosłe - lekarz psychiatra Jerzy Szewczuk

 • wtorki w pierwszym i trzecim tygodniu miesiąca począwszy od 09.03.2021 r., w godz. 13.00-14.00.

Dyżury pełnione będą w formie teleporad pod nr tel. 608 447 178.

Ponadto w trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy na potrzeby placówek oświatowych dokonano zakupu materiałów profilaktyczno- edukacyjnych pt. „depresjA?”

 

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

- PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W PANDEMII – realizacja kwiecień – grudzień 2021

 

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

800 12 12 12 – Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (bezpłatny, czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu)
Zadzwoń, gdy nie wiesz z kim porozmawiać, a coś bardzo Cię martwi. Jeśli zadzwonisz w godzinach nocnych i zostawisz informację o sobie i swój numer – konsultanci do Ciebie oddzwonią. 

116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży (bezpłatny, czynny 24h/7)
Zadzwoń, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.
Możesz też, poprzez stronę www.116111.pl przesłać wiadomość.

800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (bezpłatna pomoc dostępna przez całą dobę).
Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię – bije lub obraża. Możesz opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy w Twoim otoczeniu.  

800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(bezpłatna pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 9:30 - 15:30)
Pod tym numerem telefonu dzieci i dorośli mogą uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. 800 70 22 22 - Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (bezpłatna, czynna 24 h/7)
Pomoc psychologiczna dla osób, które czują się przygnębione, nie radzą sobie z codziennością, ze stresem, przeżywają kryzys emocjonalny, nie mogą się pogodzić ze stratą bliskiej osoby, doświadczają przemocy, nie chce im się żyć. Można też przesłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      

116 123 – Poradnia telefoniczna dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym
(bezpłatna pomoc dostępna codziennie w godz. 14:00-22:00)
Pomoc skierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym, osób niepełnosprawnych.

800 108 108 - Linia wsparcia dla osób po stracie bliskich.
(bezpłatna pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 14:00-20:00)
Pomoc adresowana jest do wszystkich osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie, zasięgnąć porady.

801 140 068 - Pomarańczowa Linia
(bezpłatna pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 14:00-20:00)
Pomoc dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki.
Porady i konsultacje on-line: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

800 100 100 – Infolinia dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci.
(bezpłatna pomoc dostępna pon.-pt. w godz. 11:00 do 17:00)
Pomoc dla rodziców i nauczycieli, którzy mierzą się z frustracją, bezsilnością i potrzebują wsparcia w czasie pandemii, a także pomoc w sprawie bezpieczeństwa dzieci.

Porady i konsultacje e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nasza lokalizacja

Nasz kanał YouTube

proocent

Search