Betlejemskie Światło Pokoju płonie już w naszej szkole

bsp20a

     Tradycyjnie przed świętami naszą szkołę odwiedzili harcerze ze Szprotawskiego Hufca ZHP, aby przekazać na ręce Pani Dyrektor Betlejemskie Światło Pokoju.

     Związek Harcerstwa Polskiego organizuje akcję przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

bsp20b