Tydzień Patrona - konkursy

tydzien2

Konkurs plastyczny

BANKNOT LUB MONETA Z WIZERUNKIEM JANUSZA KORCZAKA
Forma prac dowolna (opiekun D. Czernisz–Jaworska)

Termin oddania prac: do14 lutego

Konkurs literacki

WIERSZ O JANUSZU KORCZAKU

(opiekunowie D. Burchard i S. Jersz)

Termin oddania prac: do 18 lutego

Konkurs fotograficzny

„GDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

Zdjęcia własne lub z kolegą ze szkoły, wydrukowane lub wywołane

w formacie min. 10x15 – maks. A4 (B. Lipowska-Kudła i M. Wójcik)

Termin oddania prac: do 17 lutego

Konkurs wiedzy o Januszu Korczaku

(opiekun G. Żegleń)

Termin konkursu: do 19 lutego

Prezentacje multimedialne

dotyczące życia Janusza Korczaka i historii nadania imienia szkole
(opiekunowie R. Dybowski i R. Wieczorkowska)

Termin oddania prac: do14 lutego

Gazetki klasowe o Patronie Szkoły klasy IV-VIII

Termin przygotowania: do14 lutego