Rada Samorządu Uczniowskiego

Rada Samorządu Uczniowskiego

Rok szkolny 2019/2020

Klasy I - III

su sp13

Szymon Bawłowicz kl. 1d, Kaja Kocik 3b, Tamara Ciołka 2b

Klasy IV - VIII

SU2019

Julia Sroga kl. 8b, Franciszek Stelmach kl. 6b, Gabriela Potajczuk kl. 8c