11 szprotawa herb

Aktualne konkursy

 regula fot

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa w Długiem pod Patronatem Burmistrza Szprotawy

CELE KONKURSU:

 1. Rozwijanie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
 2. Popularyzowanie piękna i różnorodności przyrody najbliższej okolicy,
 3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia i dokumentowania obserwacji przyrodniczych,
 4. Rozwijanie wrażliwości artystycznej, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży,
 5. Wykorzystanie pomocy multimedialnych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

ADRESACI KONKURSU:

 Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Gminy Szprotawa.

ORGANIZACJA KONKURSU:

 1. Przedmiotem Konkursu są fotografie prezentujące piękno i różnorodność przyrody
  w Gminie Szprotawa.
 2. Tematyka fotografii: obiekt przyrodniczy, krajobraz lub zjawisko przyrodnicze
 3. Fotografia musi spełniać następujące wymagania techniczne:
 • fotografia w kolorze,
 • rozdzielczość pozwalająca na wywołanie zdjęcia formatu A4 w dobrej jakości,
 • format JPG,
 • do pracy dołączamy tytuł (może to być nazwa miejsca przedstawionego na fotografii),
 • zdjęcie ma przedstawiać ciekawe miejsca w Gminie Szprotawa – bez osób.
 1. Każda ze szkół biorących udział w konkursie przesyła na adres e-mail Organizatora 3 prace wyłonione na etapie szkolnym.
 2. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi.
 3. Jury przy ocenie fotografii będzie brało pod uwagę:
 • zgodności z tematem,
 • wrażenie artystyczne,
 • ciekawe, kreatywne ujęcie tematu,
 • atrakcyjność i oryginalność,
 • technikę wykonania fotografii.
 1. Do każdej fotografii należy dołączyć OŚWIADCZENIE - załącznik 1 i ZGODĘ NA UDZIAŁ W KONKURSIE - załącznik 2

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

 1. Fotografie konkursowe wraz z załącznikami 1 i 2 należy przesłać na adres e-mail Szkoły Podstawowej w Długiem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tytuł wiadomości: Konkurs Fotograficzny

 1. Termin nadsyłania prac: został przedłużony do 23 maja 2022 r.

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
 2. Decyzje jury są ostateczne.
 3. Informacja o wynikach konkursu zostanie przekazana e-mailem lub telefonicznie do szkół uczniów biorących udział w konkursie.
 4. Dla wyróżnionych i laureatów/laureatek przewidziane są nagrody rzeczowe.
 5. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Gminnego Turnieju Przyrodniczego pod hasłem „Złoty Liść” organizowanego przez Szkołę Podstawową w Długiem.
 6. Wręczenie nagród nastąpi w terminie o którym szkoły zostaną poinformowane.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.
 2. Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikację w mediach społecznościowych oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Długiem pracy konkursowej, podpisanej imieniem i nazwiskiem jego autora - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 t.j).
 3. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z nadesłanych zdjęć.
 4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 6. Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAŁĄCZNIKI I REGULAMIN DO POBRANIA - TUTAJ


 

 

 

 

 

 

Nasza lokalizacja

Nasz kanał YouTube

proocent

Search