Tygodniowy plan zajęć – świetlica budynek C

Poniedziałek  03. 06.2019.

7.45 - 9.45 -

9.45 - 11.45 - Festyn z okazji Dnia Dziecka.

11.45 - 13.45 -

Wtorek  04. 06.2019.

7.45 - 9.45 - Prawa i obowiązki dzieci i młodzieży - pogadanka.

9.45 - 11.45 - Czy masz domowe obowiązki? - rozmowy z uczniami.

11.45 - 13.45 -  Kolorowanki  lub gry świetlicowe. Odrabianie zadań domowych.

Środa  05. 06.2019.

7.45 - 9.45 -  Czy godność  dziecka jest współcześnie respektowany na świecie( w Polsce)?

9.45 - 11.45 - Jak wygląda sytuacja dzieci w najbiedniejszych rejonach świata? - rozmowy z uczniami.

11.45 - 13.45 -  Rysunki i kolorowanki. Odrabianie zadań domowych.

Czwartek  06. 06.2019.

7.45 - 9.45 - Szanse i zagrożenia współczesnych dzieci i młodzieży - pogadanka.

9.45 -11.45 - Jak przeciwdziałać zagrożeniom ( w realnym świecie, w cyberprzestrzeni).

11.45 - 13.45 - Układanie puzzli, konstrukcje z klocków. Kolorowanki i rysunki dowolne.

Piątek  07.06.2019.

7.45 - 9.45 - Budzenie zainteresowań krajoznawczych. Jakie regiony Polski zwiedziłeś do tej pory?

9.45 - 11.45 - Moje ulubione miejsce, w którym byłem - praca plastyczna.

11.45 - 13.45 - Układanki i gry świetlicowe. Porządkowanie świetlicy.