11 szprotawa herb

Kompetencje kluczowe sposobem na zmieniający się świat!

wyrd1

   W naszej szkole w roku szkolnym 2021/22 realizowano projekt „Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na terenie Gminy Szprotawa” z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia i organizację kółek zainteresowań, warsztatów oraz laboratoriów. Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w klasach młodszych: z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, a w klasach starszych z języków obcych, matematyki oraz w laboratorium z biologii. Dodatkowo prowadzono naukę języka polskiego dla uczniów powracających z zagranicy i obcokrajowców. Zajęcia były prowadzone metodami sprzyjającymi kształtowaniu kompetencji m.in. metodą projektu edukacyjnego, pracą w oparciu o programy czy aplikacje (np. Padlet, Canva, dysk Google), wykorzystywano metodę portfolio, grywalizacji (np. Kahoot, Learning Apps), obserwacje, doświadczenie, eksperyment, wycieczki edukacyjne, w tym wycieczki wirtualne oraz zajęcia terenowe. Tak interesujące zajęcia z pewnością przyczyniły się do rozwijania umiejętności naszych uczniów, które wykorzystają w przyszłości. Dlaczego ważne jest kształtowanie kompetencji ? Wspierają one rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i funkcjonowanie na rynku pracy. Proces ich kształtowania i rozwijania trwa przez całe życie, a jego początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji szkolnej.

wyr ban

Więcej zdjęć w naszej Galerii.

wyrd2wyrd3wyrd3

Nasza lokalizacja

Nasz kanał YouTube

proocent

Search