Dlaczego kryteria sukcesu są tak ważne?

Dlaczego kryteria sukcesu są tak ważne?

Nasze liderki Olga Tórz-Wciórka i Grażyna Mirowska realizowały zadania z kolejnego modułu CRS1 „Oceniania Kształtującego”, którego głównym tematem były kryteria sukcesu do zadań edukacyjnych, sprawdzianów i zadań domowych. Zorganizowały spotkanie szkoleniowe dla naszych nauczycieli, podczas którego przedstawiły najważniejsze założenia kryteriów sukcesów podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Podały również przykłady dobrze sformułowanych kryteriów do zadań edukacyjnych i sprawdzianów. Nauczyciele uświadomili sobie, że jasne i spójne z celem lekcji wyznaczniki sukcesu pozwolą uczniom dobrze wykonać polecenie oraz odpowiednio przygotować się do sprawdzianu lub kartkówki. Przedmiotowcy w małych grupach sami formułowali kryteria sukcesu, wymieniali się doświadczeniami, proponowali własne rozwiązania, co ułatwiło im zrozumienie tematu. Poprzez zajęcia praktyczne i tak poprowadzone warsztaty, każdy mógł lepiej poznać zagadnienia związane z formułowaniem kryteriów sukcesu do lekcji i sprawdzianów.