Nasza szkoła jest OK! - szkolenie nauczycieli

Nasza szkoła jest OK! - szkolenie nauczycieli

W czwartek 26 października trzydziestoosobowa grupa nauczycieli naszej szkoły, działająca w programie Szkoły Uczącej Się, odbyła wewnętrzne szkolenie z Oceniania Kształtującego, które poprowadziły liderki programu p. Olga Tórz-Wciórka i p. Grażyna Mirowska. Spotkanie miało na celu wdrożenie nauczycieli do kolejnych modułów pracy z elementami OK, które opierają się na celach lekcji w języku uczniów, kryteriach sukcesu ucznia oraz informacji zwrotnej dla rodziców i ucznia na temat postępów w nauce lub ewentualnych braków. Wypracowano wspólne zasady dotyczące współpracy z rodzicami (informacje szczegółowe pojawią się w późniejszym czasie) oraz zasady obowiązujące na lekcji prowadzonej metodą OK, w której atmosfera jest przyjazna każdemu uczniowi. W naszej szkole lekcje okeyowe nie łapią uczniów na błędach, które mają prawo popełniać, ale nadbudowują wiedzę uczniów na wcześniejszej wiedzy i umiejętnościach oraz jasno wytyczają cele pracy i zadań. Wzmacniają poczucie wartości dzieci, uczą odpowiedzialności za swój proces edukacyjny, jak również zachęcają do samodzielnej pracy.