11 szprotawa herb

Nasza szkoła jest OK! - szkolenie nauczycieli

W czwartek 26 października trzydziestoosobowa grupa nauczycieli naszej szkoły, działająca w programie Szkoły Uczącej Się, odbyła wewnętrzne szkolenie z Oceniania Kształtującego, które poprowadziły liderki programu p. Olga Tórz-Wciórka i p. Grażyna Mirowska. Spotkanie miało na celu wdrożenie nauczycieli do kolejnych modułów pracy z elementami OK, które opierają się na celach lekcji w języku uczniów, kryteriach sukcesu ucznia oraz informacji zwrotnej dla rodziców i ucznia na temat postępów w nauce lub ewentualnych braków. Wypracowano wspólne zasady dotyczące współpracy z rodzicami (informacje szczegółowe pojawią się w późniejszym czasie) oraz zasady obowiązujące na lekcji prowadzonej metodą OK, w której atmosfera jest przyjazna każdemu uczniowi. W naszej szkole lekcje okeyowe nie łapią uczniów na błędach, które mają prawo popełniać, ale nadbudowują wiedzę uczniów na wcześniejszej wiedzy i umiejętnościach oraz jasno wytyczają cele pracy i zadań. Wzmacniają poczucie wartości dzieci, uczą odpowiedzialności za swój proces edukacyjny, jak również zachęcają do samodzielnej pracy.

Ocenianie kształtujące

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie rok temu przystąpiła do programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Polsko-Amerykańską Akademią Wolności. Program Całościowy Rozwój Szkoły to propozycja dla szkół, które pragną w widoczny sposób zmienić kulturę swojej pracy.

Na poziomie podstawowym szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego:

  • cele lekcji,
  • kryteria sukcesu,
  • informację zwrotną.

Poziom zaawansowany działania koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli.

Praca na każdym poziomie trwa dwa lata. Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.

Liderki szkoły - p. Olga Tórz-Wciórka i p. Grażyna Mirowska oraz p. Aleksandra Knyszko dn. 29 września br. uczestniczyły w Poznaniu w spotkaniu regionalnym, a kilka tygodni temu rozpoczęły pracę w kursie internetowym, który będzie im towarzyszył we wdrażaniu OK przez najbliższe półtora roku. Zadaniem liderek jest nie tylko dzielenie się informacjami z kursów i szkoleń ze swoją grupą, ale również zachęcanie do podejmowania nowatorskich działań oraz wspieranie w pracy metodą okeyową. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w program CRS1 Oceniania Kształtującego wprowadzają elementy OK na swoich lekcjach, pracują technikami okeyowymi oraz doskonalą nabyte umiejętności. Wiedzą, jak jest to ważne, gdyż Ocenianie Kształtujące to kultura nauki i pracy, to atmosfera sprzyjająca uczeniu się, to kontrola nad nauką, to zmiana organizacji zajęć, a przede wszystkim to rzeczowa informacja zwrotna do ucznia i rodzica, co zrobić, by nauka była przyjemnością i przynosiła jeszcze większe efekty.

Previous Next

logo sus podstawowewdrazanie

Nasza szkoła rok temu przystąpiła do programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Polsko-Amerykańską Akademią Wolności. Program Całościowy Rozwój Szkoły to propozycja dla szkół, które pragną w widoczny sposób zmienić kulturę swojej pracy.

Na poziomie podstawowym szkoły poznają i wprowadzają do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego:

  • cele lekcji,
  • kryteria sukcesu,
  • informację zwrotną.

Poziom zaawansowany działania koncentruje się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli.

Praca na każdym poziomie trwa dwa lata. Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoły mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.

Liderki z naszej szkoły - p. Grażyna Mirowska, p. Olga Tórz-Wciórka oraz  p. Aleksandra Knyszko dn. 29 września br. uczestniczyły w Poznaniu w spotkaniu regionalnym, a kilka tygodni temu rozpoczęły pracę w kursie internetowym, który będzie im towarzyszył we wdrażaniu OK przez najbliższe półtora roku. Zadaniem liderek jest nie tylko dzielenie się informacjami z kursów i szkoleń ze swoją grupą, ale również zachęcanie do podejmowania nowatorskich działań oraz wspieranie w pracy metodą okeyową. Wszyscy nauczyciele zaangażowani w program CRS1 Oceniania Kształtującego wprowadzają elementy OK na swoich lekcjach, pracują technikami okeyowymi oraz doskonalą nabyte umiejętności. Wiemy, jak jest to ważne, gdyż Ocenianie Kształtujące to kultura nauki i pracy, to atmosfera sprzyjająca uczeniu się, to kontrola nad nauką, to zmiana organizacji zajęć, a przede wszystkim to rzeczowa informacja zwrotna do ucznia i rodzica, co zrobić, by nauka była przyjemnością i przynosiła jeszcze większe efekty.

Dlaczego kryteria sukcesu są tak ważne?

Nasze liderki Olga Tórz-Wciórka i Grażyna Mirowska realizowały zadania z kolejnego modułu CRS1 „Oceniania Kształtującego”, którego głównym tematem były kryteria sukcesu do zadań edukacyjnych, sprawdzianów i zadań domowych. Zorganizowały spotkanie szkoleniowe dla naszych nauczycieli, podczas którego przedstawiły najważniejsze założenia kryteriów sukcesów podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Podały również przykłady dobrze sformułowanych kryteriów do zadań edukacyjnych i sprawdzianów. Nauczyciele uświadomili sobie, że jasne i spójne z celem lekcji wyznaczniki sukcesu pozwolą uczniom dobrze wykonać polecenie oraz odpowiednio przygotować się do sprawdzianu lub kartkówki. Przedmiotowcy w małych grupach sami formułowali kryteria sukcesu, wymieniali się doświadczeniami, proponowali własne rozwiązania, co ułatwiło im zrozumienie tematu. Poprzez zajęcia praktyczne i tak poprowadzone warsztaty, każdy mógł lepiej poznać zagadnienia związane z formułowaniem kryteriów sukcesu do lekcji i sprawdzianów.

Nasza szkoła jest OK – kolejne szkolenie

Już na stałe do szkolnego kalendarza wydarzeń wpisane zostały warsztaty szkoleniowe naszych nauczycieli w ramach Oceniania Kształtującego, które tym razem odbyły się 15 listopada. Grupa nauczycieli, po kilkutygodniowej pracy z celami lekcji i kryteriami sukcesu, wymieniła się spostrzeżeniami i doświadczeniami z prowadzonych zajęć. Dodatkowo określiła sukcesy i trudności we wprowadzaniu tych podstawowych elementów nauczania okeyowego. Szkolne liderki programu „Szkoły Uczącej Się” przedstawiły koleżankom i  kolegom sposoby monitorowania i podsumowania procesu osiągania celów i kryteriów sukcesu do lekcji, które nauczyciele będą wprowadzać jako kolejny element okeyowych lekcji. Spotkanie jak zawsze przyniosło zebranym wiele satysfakcji, dostarczyło nowych pomysłów i utwierdziło w przekonaniu, że dobro ucznia jest najważniejsze.

Nasza lokalizacja

Nasz kanał YouTube

proocent

Search