Erasmus+ 2016-2018

Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysły…

Podsumowanie projektu realizowanego w latach 2016-2018

erasm16

    O tym, że śmiałe podejmowanie wyzwań jest krokiem w dobre jutro, przekonali się nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie , którzy 31 maja 2018 roku zakończyli dwuletni projekt europejski „Sięgnij gwiazd – od potrzeb do marzeń” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej. Dwunastu nauczycieli różnych specjalności, odbywających szkolenia językowe i metodyczne w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Malcie, finansowane ze środków UE, podsumowało i zakończyło raportem czas wytężonej pracy związanej z upowszechnianiem rezultatów wynikających z uczestnictwa w kursach europejskich.

erasm16a

    Przypomnijmy, że po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku ruszyła machina projektu. Oprócz kwestii formalnych (podpisywania umów i porozumień) rozpoczęło się przygotowanie nauczycieli do wyjazdu i nawiązywanie współpracy z partnerami. Po powrocie z wyjazdów nauczyciele przedstawiali wnioski i rozpoczęło się wdrażanie zmian, czyli przekazywanie różnym grupom docelowym (uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym podmiotom) doświadczeń i wiedzy. Rezultatami dzielono się również z nauczycielami z innych szkół. Na spotkaniach promocyjnych, programu Erasmus+ przedstawiono prezentacje z wyjazdów na zagraniczne kursy językowe naszych nauczycieli, przykładowe aktywne metody pracy, które można poznać na kursach a także zasady aplikowania o środki oraz finansowania i rozliczania wyjazdów w programie Erasmus+. Wszystkie korzyści indywidualne, które nabyli uczestnicy projektu, przełożyły się następnie na uczniów, całe środowisko szkolne i innych odbiorców.

erasm101.jpg erasm102.jpg erasm103.jpg

erasm104.jpg erasm105.jpg erasm106.jpg

erasm107.jpg erasm108.jpg erasm109.jpg

erasm110.jpg erasm111.jpg erasm112.jpg

    Zdecydowana większość uczestników mobilności kontynuuje naukę języka obcego w Polsce. Ponadto uczestnicy często podkreślają, że wyjazd był momentem zwrotnym w podejściu do nauczania. Językowcy naładowani nowymi pomysłami, wcielają je w życie podczas lekcji, modyfikując je w zależności od charakterystyki grupy, z którą pracują. Natomiast pozostali nauczyciele oprócz tego, że kontynuują doskonalenie swoich umiejętności językowych próbują swoich sił w poszukiwaniu zagranicznych partnerów na platformie e-Twinning i realizowaniu ciekawych projektów, w których językiem komunikacji jest angielski lub niemiecki. Po zakończonych mobilnościach nauczyciele tworzą programy, realizują innowacje pedagogiczne, prowadzą warsztaty językowe, zajęcia rozwijające z języka obcego, zajęcia teatralne z wykorzystaniem elementów języka, stosują zdobytą wiedzę podczas lekcji i innych zajęć z uczniami z wykorzystaniem nowych narzędzi TIK.
    Zakończyła się realizacja projektu europejskiego nauczycieli SP1. Rozpoczęło się poszukiwanie nowych możliwości projektowych w ramach Erasmus+. Przed nami nowe wyzwanie, tym razem ukierunkowane na uczniów z naszej szkoły.