11 szprotawa herb

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

ukra rodz

 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy o dodatkowym wsparciu edukacji ich dzieci

Na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów, każdy przybywający do Polski cudzoziemiec w wieku 7-18 lat jest zobowiązany do uczęszczania do szkoły odpowiedniego typu (zależnie od wieku i ukończonych lat nauki w swoim kraju), nawet jeśli nie zna języka polskiego. Wsparciem dla takiego ucznia w nauce jest możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach z języka polskiego oraz w zajęciach wyrównawczych z przedmiotów.

W związku z rosnącym napływem uchodźców z Ukrainy do Polski, w tym również do naszej Gminy, aby ułatwić ich dzieciom edukację w polskiej szkole, planowane jest utworzenie ODDZIAŁÓW PRZYGOTOWAWCZYCH dla dzieci z Ukrainy, które mogą zapewnić większe wsparcie w procesie edukacji. Oddział przygotowawczy to grupa uczniów składająca się wyłącznie z obywateli danego kraju, w którym uczą się intensywnie języka polskiego, innych przedmiotów oraz maja zapewnione zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Uruchomienie oddziału przygotowawczego planujemy w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie, ul. Kopernika 22
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Szprotawie, ul. Niepodległości 7

Uwaga! Mogą Państwo zgłaszać swoje dzieci do tych szkół lub szkól najbliżej miejsca swojego pobytu.

Uruchomienie oddziałów przygotowawczych uzależnione jest od liczby kandydatów zgłaszających się do wyżej wymienionych szkół.

Search