11 szprotawa herb

Zajęcia metodą Tomatisa już w naszej szkole!

toma1

 

W naszej szkole ruszają zajęcia prowadzone metodą prof. Alfreda Tomatisa!

   W ramach projektu "Aktywna Tablica  SPE" nasza szkoła uzyskała wsparcie finansowe na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia terapii różnego rodzaju zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności oraz do pracy z dziećmi mającymi trudności w edukacji szkolnej. Dzięki temu nasi uczniowie będą mieli możliwość korzystania z tej fenomenalnej metody popularnej na całym świecie.

Czym jest metoda Tomatisa?

   Metoda prof. Alfreda Tomatisa  ( zwaną inaczej audio- psycho- fonologią) jest formą stymulacji mózgu, podczas której zmienia się słuch i stymuluje się nerw przedsionkowy. To wszystko odbywa się za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu zwanego elektronicznym uchem. Przekazuje ono dźwięki przez słuchawki zakładane na uszy. Każde nagranie muzyki i głosu zastosowane podczas terapii jest nieustannie zmienianie za pomocą specjalnych ustawień, parametrów i filtrów kontrolowanych elektronicznie. Neurologicznym efektem tej stymulacji jest poprawa słuchania.

Najpopularniejsza muzyką używaną do  terapii jest muzyka Mozarta. Ma ona w sobie rytm zgodny z rytmem bicia serca płodu, zawiera też dużo wysokich częstotliwości aktywujących mózg. Uspokajająco zaś działają chorały gregoriańskie, w  ich rytmie możemy znaleźć idealny rytm bicia serca, a zatem działają wyciszająco na system nerwowy. Nagrany i wysoko przefiltrowany głos matki wprowadza dziecko w fazę „powrotu do łona”  i jest odpowiedzialny za odbudowę tych połączeń neuronowych w mózgu, które powstały podczas rozwoju płodu w łonie matki, a które z różnych powodów uległy zniszczeniu. To tzw. druga szansa na pobyt w łonie matki i okazja do „ponownych narodzin”, kiedy proces odbudowy połączeń neuronowych w mózgu dziecka zostanie zakończony.

W terapii mamy stałe fazy, których właściwości i czas trwania są indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta.

Dla kogo terapia?

Metoda Tomatisa polecana jest w szczególności dla dzieci i młodzieży z różnorakimi dysfunkcjami, a więc m.in.:

  • ruchowymi i słuchowymi, zaburzeniami w rozwoju motoryki małej i dużej,
  • dla dzieci niedosłyszących, z mózgowym porażeniem dziecięcym, epilepsją, afazją, czy dysleksją,
  • z zaburzeniami rozwoju psychicznego, autyzmem, zespołem Downa,
  • z nieprawidłowym rozwojem mowy i języka,
  • z upośledzeniem zachowania, nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami funkcjonowania społecznego.

Do częstych klientów ośrodków oferujących terapię uwagi słuchowej metoda prof. Alfreda Tomatisa należą też osoby dorosłe, u których stwierdzono m.in. depresję, stres, chorobę Mniere’a , a także ci, którzy mają problem z nauką języków obcych.

Korzyści

Audio-psycho-fonologia jest skuteczną metodą,  która przynosi poprawę w codziennym funkcjonowaniu, a także wspiera procesy edukacyjne i stymuluje rozwój.  Dźwięki, które pacjent słyszy przez specjalne słuchawki,  stymulują cały układ nerwowy i fizjologiczny, w szczególności mózg oraz wpływają na koordynację pomiędzy dwoma półkulami. Dzięki temu poprawia się mowa i komunikacja, dynamika mózgu, kojarzenie i procesy myślowe, a także psychika i funkcje motoryczne.

Według  prof. Tomatisa „Ludzkie  ucho jest stworzone(…) zaprojektowane do słuchania i słyszenia. Zakłócenia, które się pojawiają, powstające blokady, przyczyniają się do tłumienia motywacji i zakłóceń w komunikacji. Ci, którzy nie doświadczyli prawdziwego słuchania, nie wiedzą, co tracą, żyjąc w sferze tych zakłóceń” (Tomatis, 1991)

toma2

Search