ERASMUS+

Nauczyciele i pracownicy szkoły, chcąc podwyższyć swoje kompetencje, po raz kolejny zgłosili projekt do Narodowej Agencji Programu Erasmus +.  W wyniku selekcji złożonych wniosków Szkoła Podstawowa nr 1 w Szprotawie znalazła się w rankingu polskich szkół na 50 miejscu spośród 200 zakwalifikowanych do projektu i ponad 700 wszystkich, które przystąpiły do konkursu. Komisja Europejska przyznała naszej szkole dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 40 tys. 293 Euro. Kwota ta w całości pokryje koszty pobytu zagranicznego, kursów metodycznych i językowych 14 pracowników naszej szkoły. Udział kadry w projekcie, jak pokazało doświadczenie z ubiegłej edycji programu, znacznie wpłynie na podniesienie kwalifikacji naszych nauczycieli i dalszy rozwój szkoły.