„MŁODZI – PRZYSZŁOŚĆ MIASTA ”

21 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr1 w Szprotawie odbyło się po raz trzeci spotkanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z burmistrzem Mirosławem Gąsikiem , vice-przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Skawińskim, Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Spraw Obywatelskich – Dorotą Grzeszczak oraz radnymi Szprotawy- Małgorzatą Łazarczyk Józefem Rubachą, Szymonem Matuszewskim oraz Maciejem Siwickim pod hasłem „MŁODZI-PRZYSZŁOŚĆ MIASTA””
W pierwszej części uczniowie zaprezentowali zebranym sondę filmową pn: „Czego mieszkańcy Szprotawy oczekują od swoich radnych”. Po wprowadzeniu do tematu, zaproszeni goście, dokonali autoprezentacji, w, której przybliżyli swoją osobę na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej.
Druga część spotkania przeznaczona była na pytania uczniów do przybyłych gości, a były one różnorodne - dotyczyły głównie pracy i działalności radnych, a także rozwoju infrastruktury miasta i gminy .
Głównym celem całego przedsięwzięcia było przedstawienie młodzieży funkcjonowania samorządu miejskiego i gminnego , a także zapoznanie władz samorządu lokalnego z problemami i oczekiwaniami dzieci i młodzieży.
Spotkanie przebiegło w bardzo inspirującej i interesującej atmosferze i zakończyło się wspólnym zdjęciem.