Najlepsi matematycy w Polsce

"Matematyka jest królową wszystkich nauk" – gimnazjaliści Szkoły Podstawowej nr 1 w Szprotawie najlepszymi matematykami w Polsce.


Z radością informujemy o wielkim sukcesie naszych uczniów: klasa III b gimnazjum, uzyskała I miejsce w Polsce w Międzynarodowym Konkursie „Matematyka bez Granic”.
Awans naszych uczniów jest tym większy, że do rywalizacji stanęło 236 klas gimnazjalnych w Polsce.
O wysokiej randze konkursu świadczy fakt, że jest on organizowany pod auspicjami Rady Europy, a w Polsce patronat nad nim sprawuje Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Konkurs ma nietypową formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami. Liczą się w nim nie tylko umiejętności matematyczne, ale także: umiejętność współpracy i podziału zadań w grupie, inwencja twórcza, zdolności językowe. Zadania nawiązują do konkretnych sytuacji życiowych i pokazują zastosowanie matematyki w życiu codziennym.
Gratulujemy!!!