Dentobus

Dla uczniów naszej szkoły w dniach 11-15 lutego 2019 będzie dostępny DENTOBUS, w którym bez ponoszenia żadnych opłat lekarz- stomatolog – pani Justyna Niedzielska, przeprowadzi badania stomatologiczne wszystkich chętnych uczniów, jednak za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Druk zgody otrzymały Państwa dzieci od wychowawców. Po kontrolnym badaniu lekarz może zadecydować o dalszym leczeniu profilaktycznym i zachowawczym, które również nieodpłatnie wykona lekarz w Dentobusie. Pisemne zgody prosimy przekazać wychowawcom: klasy I-III – do 8 lutego br., a klasy IV-VII i III gimnazjum do 11 lutego br.
Koordynator przedsięwzięcia – pani Ewa Sawicka. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez e-dziennik.